Dostava i porezi u Europi

Maxx Tooling dostave su vrlo niske. Predajemo samo Fedex International Priority i Fedex International Economy. Dostava bilo gdje u EU jednako brzo kao 2 radni dani.

Ako odaberete Fedex Priority kao svoj način dostave, Fedex će vas pozvati da dobijete autorizaciju za pružanje izričite carinske prijave za vas. Na taj način ne morate organizirati svoj vlastiti carinski broker ili platiti visoku cijenu papira za uvoz.

Ako odbijete prioritetni dopust za hranidbu, morat ćete ponuditi svoj vlastiti carinski broker, koji obično odgađa otprema i košta više od toga ako ste upravo prihvatili Fedex prioritet.

Svi porezi, pristojbe i pristojbe su odgovornost kupca.