Kompatibilno tamo gdje je to primjenjivo

Erowa D72 palete